Welke mobiele operator heeft de beste netwerkdekking?

28/01/2021

Vrijwel overal in België is er een mobiel signaal. Buitenshuis is dat zowel voor 3G als 4G uitstekend. Binnenshuis merken we meer verschillen tussen de vier operatoren. Al komt Proximus er vaak als beste uit. Telecomregulator BIPT vergelijkt op regelmatige basis de mobiele netwerken in ons land. Die zijn te raadplegen op een kaart, maar Data News kon ook de totaalcijfers inkijken. Die tonen een duidelijke winnaar, al verdienen de cijfers ook nuance. Het gaat om dekkingscijfers voor 3G en 4G op basis van percentage van het grondgebied (territory) en op basis van percentage van de bevolking (population) en dit telkens voor buiten, binnen en ‘deep indoor’. Voor dat laatste baseert het BIPT zich op een berekening van de gemeten signalen. Zo kan je op plaatsen waar er een zeer sterk signaal is, normaliter ook binnenshuis bellen, sms’en of mobiele data gebruiken, ook als je niet in de nabijheid van een raam staat. Al nuanceert de regulator zelf dat de praktijk sterk afhankelijk is van het type gebouw en hoe geïsoleerd het is, maar ook de weersomstandigheden of het aantal gebruikers in de omgeving spelen mee.

Buitenshuis

Buitenshuis halen alle operatoren logischerwijze hun hoogste cijfers. Voor 3G en 4G is dat voor Proximus respectievelijk 99,8 en 99,9 procent, maar zelfs bij de andere operatoren ligt dat op 96,2 procent of hoger. We merken daarbij op dat waar een operator wat minder scoort op 3G, het soms beter doet met 4G en omgekeerd. Bekijken we dezelfde cijfers voor de populatie dan liggen ze nog hoger. Proximus haalt zowel voor 3G als 4G honderd procent, maar Orange en Telenet moeten in praktijk nauwelijks onderdoen.

Binnenshuis

Voor indoor en deep indoor zijn de verschillen beter merkbaar. Voor 3G (territory) is Proximus nog de enige die boven de 90 procent uitkomt, al is het verschil met de concurrentie klein. Voor deep indoor liggen de cijfers opvallend anders, hier scoort Proximus plots een stuk slechter, maar heeft Telenet met 65,2 procent de beste dekking, nauw gevolgd door Orange. Voor 4G indoor zijn de resultaten vergelijkbaar, met een kleine achterstand voor Telenet (82,8 procent waar de overige twee bovenaan de tachtig en begin negentig procent zitten). Voor deep indoor worden die verschillen nog groter en haalt Telenet nog 48,4 procent, meer dan tien procent slechter dan Orange (59,3 procent) en Proximus (62,2 procent).

Bevolking Vs. grondgebied

Op basis van de cijfers voor het grondgebied moeten we concluderen dat Proximus veruit het beste netwerk heeft. Orange houdt zich in het midden, behalve voor indoor op 3G waar het de zwakste is. Telenet is voor binnenhuis- en diepe binnenhuisdekking op 4G de zwakste speler, maar haalt dan weer betere cijfers voor 3G. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Het netwerk moet immers het best zijn op plaatsen waar de meeste gebruikers zitten. Daarom maakt het BIPT ook een vergelijking op basis van percentages van de bevolking. Voor 3G is Telenet daar onbetwist de koploper. Het kan zowel buiten, binnen als deep indoor de beste cijfers voorleggen. Hier is Orange telkens de hekkensluiter, al zijn de onderlinge verschillen relatief klein, zeker buitenshuis waar Orange met 99,8 procent dekking het amper 0,2 procent ‘slechter’ doet dan de overige twee die telkens honderd procent scoren. Dat wil zeggen dat je buiten aan een woning in principe altijd netwerkbereik hebt. Voor 4G krijgen wisselen de verhoudingen tussen Orange en Telenet. Proximus is hier opnieuw de beste. Gaan we naar binnen dan blijft het netwerk van Orange en Proximus boven de 99 procent dekkingsgraad, met 98,7 procent voor Telenet. Enkel bij deep indoor is er een noemenswaardig verschil merkbaar, waarbij Orange en Telenet iets meer dan tachtig procent scoren, maar Proximus het aanzienlijk beter doet met 91,8 procent.

Wie scoort het best?

Als we de twaalf resultaten naast elkaar leggen dan valt het bereik van het mobiele netwerk van Proximus niet te negeren. In acht van de twaalf metingen komt de operator als beste uit de bus. Telenet haalt vijf op twaalf en Orange één op twaalf (4G, population, buitenshuis, een plaats die het deelt met Proximus.). Kijken we naar de zwakste resultaten dan komt Proximus er één keer (3G, territory, deep indoor) als slechtste uit. Orange vijf keer en Telenet zes keer. Ook hier nuanceren we dat elke speler zijn sterktes en zwaktes heeft. Zo kwam Telenet eerder wel als beste uit de bus als het gaat om downloadsnelheden. Orange biedt de snelste upload op haar mobiel netwerk. Wat vooral opvalt is dat de kloof tussen de drie operatoren een stuk kleiner lijkt dan enkele jaren geleden. Het netwerk van Base was, voor de overname door Telenet, er een pak slechter aan toe dan vandaag en het valt op dat Telenet een pak sterker staat in de cijfers op basis van bevolking dan ten opzichte van het grondgebied. Combineren we 3G en 4G dan kunnen we concluderen dat de dekkingsgraad buiten bij geen enkele operator onder de 98,3 procent ligt, zelfs 99,8 procent op basis van bevolking. Indoor is dat 89,5 procent (grondgebied) of 98,7 procent op basis van de bevolking. Enkel deep indoor zijn er nog iets grotere verschillen.

Hoe zit het in mijn buurt?

Absolute cijfers zijn goed om de dekking van het volledige netwerk te beoordelen. Maar daar ben je niets mee als net in jou buurt de gsm-signalen wat twijfelachtiger is, en daar wil je zekerheid van voor je van operator wisselt. Het BIPT heeft de lokale resultaten daarom ook in een kaart gegoten waardoor je zeer lokaal kan kijken hoe het gesteld is met de 3G en 4G-netwerken in de buurt.

 

 

Referentie: https://datanews.knack.be, ‘Welke mobiele operator heeft de beste netwerkdekking?’, DataNews, 25/01/2021

Erwin ManshovenWelke mobiele operator heeft de beste netwerkdekking?