Telecom Adviesverlening

Via onze telecom adviesverlening specialiseert Simag Consult zich in Telecom Audits en  Telecom aanbestedingen. Ook via onze Infrax Migratie helpen we je graag verder. Bekijk hieronder voor welke Telecom Adviesverlening je allemaal bij ons terecht kunt.

telecom adviesverlening
telecom audits

 

Telecom Operator audit


De Telecom Operator Audit, heeft tot doel een overzicht te maken van uw externe telecommunicatie netwerk, analyse van de vaste en variabele Telecom kosten en dit voor vast & mobiel, abonnementen en belminuten
Er wordt een inventarisatie vanuit de facturatie gemaakt, de verzamelde cijfers worden zowel cijfermatig als grafisch uitgevoerd, voor een grondige analyse.
Facturatiegegevens worden vervolgens vergeleken met de interne gegevens.
Verder worden er analyses gemaakt van de technologie in gebruik en de hieraan gerelateerde maandelijkse vaste kosten.
Er is een overzicht van mogelijke anomalieën in de telecommunicatie facturatie en een lijst van ‘onterechte’ kosten in relatie tot de effectief aanwezige infrastructuur.
Eveneens worden er een aantal open vragen gesteld die moeten leiden tot een beter inzicht in de gebruikte infrastructuur.
Als laatste is er de oplevering van een aantal standaard rapporten.

 • RATIO’s (Hoe sta ik t.o.v. vergelijkbare firma’s).
 • TOP 5 vaste kosten telefonie en data.
 • TOP 5 variabele kosten telefonie en data.
 • Directe besparingen (zonder investeringsbudgetten).
 • Besparingen via investeringsbudgetten (5 jaar tijdstermijn)

 

Telecom Operator Aanbesteding


Deze aanbesteding is voor Vaste als Mobiele Operatoren of gecombineerd.

Telecom Aanbesteding , heeft tot doel u te begeleiden in de aanbesteding van uw dossiers met betrekking tot Telecom –onderdelen, die dienen te leiden tot een Visionair Lange Termijn Telecom Netwerk.

Voor grote dossiers is er de mogelijkheid om te starten met een marktbevraging (RFI)
Telecom Tendering –RFP- wordt in fases opgedeeld:

 • Status AS-IS
 • Behoefte Analyse, Verkenning wensen nieuwe omgeving
 • Aanmaak administratieve gedeelte.
 • Aanmaak lastenboek technische gedeelte.
 • Aanmaak SLA en penalty clausules als basis voor het onderhoudscontract.
 • Aanmaak selectiecriteria (punten/weging).
 • Opstellen inschrijvingsblad met VH.
 • Analyse van de antwoorden.
 • Advies nota naar opdrachtgever.

 

Infrax Migratie


Gezien de recente instap van gemeenten en steden en Provincies in de INFRA-X-NET omgeving voor LAN en Telefonie, zijn er heel wat vragen gerezen om deze omzetting te begeleiden vanuit de visie van de gemeenten en steden.
Wat is de impact wat zijn de risico’s en hoe best hier deze omschakeling voor te bereiden.
Onder risico’s bekijken we de werking van de analoge systemen (modem, fax, alarm) die een beperking kennen op de INFRA-X-NET omgeving.
Wij bieden u een perfect begeleidingstraject aan.

xplicitTelecom Adviesverlening