Simag Consult

Wie zijn we?


Simag Consult is de referentie inzake adviesverlening in ICT – projecten , Telecom Consultancy & Office automation, dit naar alle overheden vallende onder de wetgeving “overheidsopdrachten”.

Onze business bestaat uit het begeleiden van de IT-verantwoordelijkheden naar optimalisatie van hun brede ICT-omgeving. Wij verkopen zelf geen producten maar verkopen enkel onze expertise.
Dit maakt ons uniek in de markt.
Elke nieuwe technologie is een ‘migratieproces’ waar voldoende aandacht en ondersteuning voor vereist is en waar een externe adviseur optimaal kan in renderen.

Gezien we werken op basis van de wet op overheidsopdrachten schrijven we uw aanbesteding, leveren rapporten en gunningsdocumenten aan conform deze voorschriften.
Simag Consult werkt vanuit de overtuiging dat onze consultant een Provincie, stad, gemeente, OCMW, … in haar werking ondersteunt als een expert in de brede ICT wereld,, maar ook als een specialist inzake de kennis van de overheidssector.

Ons team bestaat uitsluitend uit specialisten in ICT & overheidsprojecten.
Onze doelgroep zijn dan ook de Federale overheid, Vlaamse overheid en de lokale overheden: Provincie, Stad, gemeente, OCMW, Politiezones, AGB, IGSV en VZW’s.
Controleer zeker onze referenties om een idee te hebben wat wij voor u kunnen betekenen.
Ons eerste bezoek is vrijblijvend en informatief.

Erwin Manshoven
Zaakvoerder.

De 5 stappen aanpak van Simag


stappenplan-simag

Inzake aanbestedingen werkt Simag Consult procesmatig op basis van een 5-stappen aanpak.
Deze 5 stappen zijn gecombineerd te selecteren of als pakket.
Elk ICT-domein, zoals voorgesteld, wordt door deze identieke aanpak gestuurd. Dit maakt de processen van SIMAG CONSULT herkenbaar en breed toepasbaar.

De operationele ondersteuning is een deel van het klantenproces, waar onze kennis en onze  ervaring ter beschikking van de klant wordt gesteld, voor dagdagelijkse ondersteuning.

Afhankelijk van de ICT-component zal er een status genomen  worden van de bestaande situatie met volledige inventarisatie op basis van de componenten die dienen vervangen te worden of waar er een wijziging wordt gevraagd.
Op basis van de nieuwste technologieën en gebruikersbehoeftes,  wordt een beschrijving gemaakt van de nieuw gewenste situatie met een budgettering. Mogelijks wordt deze eerst voorgelegd aan het bestuur ter goedkeuring als conceptnota.
De technische beschrijving  -of design-  uitgewerkt in stap 2 wordt omgezet in een gedetailleerd lastenboek met evaluatiecriteria en eisen om een latere evaluatie mogelijk te maken. Het lastenboek wordt gepubliceerd naargelang de gekozen methode van aanbesteding.
Na versturen van het lastenboek wordt er een analyse doorgevoerd van de ingediende antwoorden, mogelijk een bezoek ter staving van de offerte, eindigend met een gunningsverslag en advies aan het bestuur om de gunning toe te kennen aan de beste leverancier.
De implementatie wordt opgevolgd, als project, er wordt regelmatig gerapporteerd en bijgestuurd. Na oplevering wordt er een verslag van oplevering gemaakt en worden  indien nodig de vereiste opleveringstesten opgesteld en uitgevoerd onder toezicht..
xplicitOver ons