ondersteuningoperationeel

Insourcing


Via onze operationele ondersteuning staan we u bij tijdens de uitvoering van uw projecten, en uw dagdagelijkse taken. Dit doen we door mensen ter beschikking te stellen voor een gekozen periode per maand, op basis van een insourcing contract.
Onze Telecomspecialisten komen bij u in de organisatie op projectbasis of uurbasis werken.
De Simag Consultants werken binnen uw organisatie op basis van een contract tussen u, als opdrachtgever en Simag Consult, als aannemer van diensten.
In overleg wordt er bepaald wat de opleveringsvereisten zijn en wat de prijs is die hiervoor betaald wordt. Prijzen voor Insourcing kunnen op uurbasis worden vastgelegd of bij oplevering van een project (lump sum).

Outsourcing


Maar operationele ondersteuning kan ook op een andere manier: outsourcing. Indien u beslist tot Outsourcing, nemen wij de uitvoering van een deelproces van uw activiteiten over in eigen beheer.
Wij voeren de afgesproken taken uit, wij werken vanuit onze eigen kantoren, en rapporteren op regelmatige basis aan de projectmanager of de verantwoordelijke binnen de organisatie.
Onze processen worden versmolten bij uw processen.
Wij starten van de “DATA IN” van een van uw voorafgaande processen en eindigen met “DATA OUT “ naar een daarop volgend proces.
Wij onderhouden contacten met personen die deel uitmaken van het aan ons toevertrouwd proces, resultaten worden besproken en opgeleverd in overleg met de opdrachtgevers.
Bij een outsourcing-project zullen repetitieve taken of deelprocessen, zich buitenshuis kunnen bevinden bij gespecialiseerd personeel zonder dat er extra personeel in de eigen organisatie dient gevormd te worden.

Outsourcing kan een deeltaak zijn die niet tot de ‘core’ business van de opdrachtgever behoort.

xplicitOperationele ondersteuning