Nederland koploper in ‘verglazing’

26/11/2014

Reichle & De-Massari AG (R&M), de Zwitserse producent van netwerkbekabeling, stelt dat dit jaar in Europa een sterke glasvezelgolf is gestart. De investeringen van netwerkoperators, nutsbedrijven en lokale overheden op dat gebied vertonen de afgelopen maanden een sterk opgaande lijn. Onder andere Nederland is koploper, stelt de producent.
Organisaties in Nederland en erbuiten beseffen dat de bestaande koperen infrastructuur snel achterhaald zal zijn, en alleen glasvezel kan voldoen aan de snel stijgende behoefte aan bandbreedte.
Het toenemend belang van internet en daarmee verwante nieuwe online en multimediadiensten vragen om steeds meer snelheid en betere datatransmissietechnologie. Vooralsnog kan alleen glasvezel vanuit een wijkvoorziening snelheden groter dan 50 Mb/s leveren. Veel netwerkbeheerders denken er inmiddels over om deze snelheid tot binnen in kantoren en woonhuizen te leveren.
Het marktonderzoeksbureau Heavy Reading heeft vastgesteld dat het aantal Europese huishoudens met FTTH zal vervijfvoudigen van 4 miljoen nu tot meer dan 20 miljoen in 2013.
Zwitserland, Zweden en Nederland lopen voorop als het gaat om standaardisering. Zo heeft Zwitserland bijvoorbeeld een eigen FTTH-model, waardoor operators kosten kunnen besparen door samen te werken op een netwerk. Anderzijds kunnen klanten dankzij deze standaardisering snel van de ene op de andere operator overschakelen, wat leidt tot gezonde concurrentie.
Erwin ManshovenNederland koploper in ‘verglazing’