Belgacom start glasvezelcampagne voor bedrijven in Limburg

12/06/2014

Doordat steeds meer apparaten verbonden zijn met het internet en omdat iedereen steeds meer data op het net plaatst, wordt elk jaar massaal meer data verstuurd. Een digitale snelweg, zoals glasvezel, is dan ook zonder meer de toekomst. Glasvezel biedt een ultieme breedbandervaring met razendsnelle download- en uploadsnelheden en een onbetwistbare reactiesnelheid voor het uitwisselen van data. Dit is meer en meer vereist voor de nieuwste toepassingen. 
Dankzij de VDSL2-technologie bracht Belgacom glasvezel al tot in de straat. Hierdoor heeft 89 % van de bevolking nu toegang tot het VDSL-netwerk. 
Ook op bijna alle grote bedrijventerreinen ligt vandaag glasvezel van Belgacom. Enkele honderden bedrijven zijn hierdoor al rechtstreeks aangesloten op deze digitale snelweg. Toch kennen nog te weinig bedrijven de mogelijkheden van glasvezel of hebben ze een verkeerd beeld over de prijs. Daarom start Belgacom een informatiecampagne voor de bedrijven, die begint in Limburg en in het najaar wordt uitgerold naar de andere provincies.
Op initiatief van gedeputeerde van Economie Marc Vandeput vond op vrijdag 6 juni een rondetafel met de werkgeversorganisaties en het Ondernemersplatform plaats om de Limburgs bedrijven de weg naar deze digitale autosnelweg te wijzen. Gedeputeerde Marc Vandeput: “Limburg beschikt nog over een grote voorraad goed uitgeruste bedrijventerreinen. Met de Limburgovereenkomst is reeds werk gemaakt van een verbeterde infrastructurele en multimodale ontsluiting van deze terreinen. Via SALK worden deze inspanningen verdergezet en met de ontsluiting via performante datanetwerken zelfs versterkt. De glasvezel-ontsluiting van de Limburgse bedrijventerreinen zorgt alvast voor een versterkte economische investeringsomgeving.”
Om glasvezel toegankelijk te maken voor de Limburgse bedrijven installeerde Belgacom zones waar bedrijven kunnen aantakken op het glasvezelnetwerk tegen een forfaitaire aansluitingskost. De telecomoperator neemt zelf een deel van de aansluitingskosten voor haar rekening. 

“Limburg kent een 52-tal zones met zo’n forfaitaire instapkost waaronder nagenoeg alle grotere bedrijventerreinen. Een bedrijf dat overschakelt op glasvezel, kan zich al aansluiten tegen een kost van 1.000,00 euro (voor een contract van 5 jaar). Een bedrag dat een heel eind onder de reële aansluitingskost ligt. Op die manier wensen we glasvezel toegankelijk te maken voor alle bedrijven”, aldus Geert Standaert, executive vicepresident van Belgacom. Daarnaast betaalt de klant uiteraard nog een maandelijks abonnementsgeld.
Samen met de werkgeversorganisaties en de provincie Limburg zal Belgacom infosessies opzetten om Limburgse bedrijven te informeren over de aanwezigheid en de voordelen van het glasvezelnetwerk. 
 “Het belang van de breedbandontsluiting mag in deze multimediale maatschappij en in de geglobaliseerde economie inderdaad niet onderschat worden. Het is een extra troef in de stimulering van innovatief en internationaal ondernemerschap en in de Limburgse acquisitiestrategie”, aldus gedeputeerde van Economie Marc Vandeput.

xplicitBelgacom start glasvezelcampagne voor bedrijven in Limburg